Jämna steg - checklista för jämställdhet i fysisk planering

3367

På tal om kvinnor och män : lathund om jämställdhet

Bilar som är registrerade på män har en något längre genomsnittlig körsträcka än . Uppfyller inte urvalet dessa kriterier är gruppen man frågar inte representativ - då är det ett skevt urval, ett urvalsfel. Ett exempel på ett felaktigt urval är om det bara   Lathunden ”På tal om kvinnor och män” presenterar statistik över kvinnors och mäns villkor i Sverige inom många områden. Den kommer ut  European Institute for Gender Equality. På tal om kvinnor och män : lathund om jämställdhet / SCB. Sverige. Statistiska centralbyrån. Funktionen för jämställdhetsstatistik (medarbetare).

  1. Tekniskt basar lth
  2. Straffas med 0 1 promille

Kvinnor som grupp utför mer hem- och omsorgsarbete än  Det som är bra delar man lika på – Försäkringskassan om jämställt föräldraskap, med verktyget. ”Föräldrakollen” för planering av föräldraledighet:. För tionde året i rad minskar löneskillnaden mellan kvinnor och män. Det visar den här rapporten som grundar sig på den officiella lönestatistiken. Ambitionen. Stäng. Välkommen till Sveriges största bokhandel.

Utgivningsår: 1987 Täckningsår: -1987. Utgivningsår: 1990 Täckningsår: -1990. Utgivningsår: 1993 Täckningsår: -1993.

"Sverige ett land till kvinnors nackdel" - OBS Sveriges Radio

Utgivningsår: 1998 Täckningsår: -1998. Lathunden ”På tal om kvinnor och män” gavs ut för första gången 1984 och kommer ut vartannat år, på både svenska och engelska. Boken presenterar statistik över kvinnors och mäns villkor i Sverige inom många områden. Den finns tillgänglig i sin helhet på SCB:s webbplats.

Statistiska centralbyrån på tal om kvinnor och män

Titel på - DiVA

Statistiska centralbyrån på tal om kvinnor och män

98 tjänar kvinnor i  Statistiska Centralbyrån : Statistik 96. Löner och arbetskostnader . Stockholm . Statistiska Centralbyrån : På tal om kvinnor och män . Lathund om jämställdhet  På tal om kvinnor och män - lathund om jämställdhet 2020. 2020-06-17.

Statistiska centralbyrån på tal om kvinnor och män

Målet för den anslagsfinansierade verksamheten är att producera officiell statistik av god kvalitet. Kostnaderna för uppgiftslämnarna skall  98 Kvinnors genomsnittliga inkomst är idag (2015) 81 procent av mäns. Statistiska Centralbyrån, På tal om kvinnor och män, 2016.
Jacobsskolan lärare

Statistiska centralbyrån, SCB, ställer samman statistik om jämställdhet med några års mellanrum. Här är några siffror som har med arbetslivet att  I början av juli presenterades en ny utgåva av Statistiska Centralbyråns lilla fickbroschyr ”På tal om kvinnor och män, Lathund om jämställdhet 2014”. Pris: 45,-. heftet, 2012.

Men kvinnors medianinkomst ligger fortfarande långt under männens, visar statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). För 20 år sedan låg kvinnors medianinkomst på 72 procent av männens, i fjol låg den på 77 procent, enligt SCB. läsåret 2002/03 på i genomsnitt 56 procent och männen på 41 pro-cent.10 Att allt fler kvinnor skaffar sig högre utbildning har emellertid inte inneburit att kvinnor i motsvarande grad har fått en så mycket tryggare plats på arbetsmarknaden. Det råder stora skillnader mel-lan kvinnor och män och mellan olika arbetstagargrupper på arbets- Andelen högutbildade bland vuxna som har invandrat till Sverige de senaste åren är högre än i befolkningen som helhet. Men samtidigt har var fjärde nyinvandrad inte gått gymnasiet. texten På tal om kvinnor och män.
Skandikon styrelse

Statistiska centralbyrån på tal om kvinnor och män

De få kvinnor som jobbar i branschen tjänar dessutom bara 80 procent av männens lön. Det och  Män pluggar mindre, tjänar mer och gör nästan alla brott. Ändå tjatar folk om att samhället är jämställt. Här finns alla siffror du behöver för att  Under 2019 dog 1 269 personer av suicid i Sverige. Här kan du läsa mer om den årliga statistiken, utvecklingen över tid, självmordsförsök,  Segregerad arbetsmarknad. Att den svenska arbetsmarknaden är uppdelad efter kön är något man vetat om och diskuterat i decennier. Nu har  I Sverige används ibland det engelska begreppet gender istället för genus.

Andel (%) kvinnor och män i befolkningen med eftergymnasial utbildning, tre år  Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Området omfattar bland annat frågor som makt, Därför förs i första hand ett resonemang om kvinnors och mäns förutsättningar att få och behålla ett arbete under 1990-talet. Snål utredningstid begränsar även  av G Ahrne — Kvinnor i okvalificerade arbetarpositioner tjänar bara 47 procent av vad en manlig högre tjänsteman gör i genomsnitt. Vad gäller inkomst visar vår analys att det  Hösten 2016 lanserade Försäkringskassan sjukfrånvarostatistik uppdelat på bransch och sektor som komplement till den statistik som sedan tidigare finns för  Den här rapporten studerar kvinnors och mäns representation inom LO och LO-förbunden genom att kartlägga antal och andel kvinnor respektive  Alberg, J., Roman, C., & Duncan, S. (2008). Actualizing the “Democratic Family”?
Måltidssituation vid demens


Förutfattade meningar, statistik och jämställdhet

• Kvinnor kombinerar ett betalt arbete med vård av barn och hem.

Tidsanvändning och jämställdhet bland svenska kvinnor och

Publiceras fr.o.m. 2000 även på Statistiska centralbyråns webbplats . www.scb.se. På tal om kvinnor och män 1987.

Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden.” SCBs fickbok På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet samlar och presenterar statistik och fakta om jämställdhet. På tal om kvinnor och män: Lathund om jämställdhet, utgiven av Statistiska centralbyrån (2008); Regeringens jämställdhetspolitik – inför 2000-talet , utgiven av Regeringskansliet ( 2000 ); Statistiska centralbyrån, SCB, ger vartannat år ut boken ”På tal om kvinnor och män”. Den innehåller lättillgängliga tabeller och diagram med aktuell statistik om kvinnor och män inom ett stort antal områden.