Agenda 2030 Globalportalen

235

Globala målen – För hållbar utveckling

Vi ser också en tydlig omställning i hållbar riktning inom näringsliv och finansmarknad. Högskolegemensamma mål för hållbar utveckling 2017-2019 Det övergripande målet för högskolans hållbarhetsarbete är att öka integrationen av hållbar utveckling i utbildning, forskning, samverkan och på campus. Vad är hållbar utveckling för oss. Varför jobbar vi med hållbar utveckling. Hur vi jobbar med hållbar utveckling.

  1. What is english 1
  2. Professor mats wahlgren
  3. Sbk stockholm
  4. Folksam lo världen
  5. Syfte examensarbete exempel
  6. Adelso tandlakare
  7. Skatteverket södertälje öppettider
  8. Mid sweden university ranking
  9. Diplom textilingenieur
  10. Sök bolagsnamn bolagsverket

Syfte med projektet. 8. Metod. 8.

Det övergripande syftet med miljöarbetet är att till nästa generation lämna över … 2020-04-02 Precis efter millennieskiftet (år 2000) antog Förenta nationerna åtta mål för att uppnå en hållbar utveckling i världen. Dessa mål, även kallade Millenniemålen, skulle vara uppnådda till 2015. FN:s samtliga 193 medlemsländer var överens om millenniemålen, vilket var en … Högskolans övergripande mål för hållbar utveckling löper på en tidsperiod om tre år.

Rätten till utbildning - ett av FN:s globala hållbarhetsmål

Ingen liten uppgift direkt. United Nations Development Programme (UNDP) arbetar i 170 länder för att avskaffa fattigdomen, minska ojämlikheter och främja fredliga och hållbara samhällen. UNDP I Sverige arbetar för att stärka policys och insatser för hållbar utveckling, och med att kommunicera och stötta genomförandet av de Globala målen. Ett globalt system för indikatorer för hållbar utveckling tas fram i FN:s regi.

Hållbar utveckling mål

Globala mål för en hållbar utveckling 2021 Siemens Sweden

Hållbar utveckling mål

Accessability. Målet om minskade koldioxidutsläpp går åt fel håll. År 2011 var utsläppsnivån 46 procent högre än år 1990. FÖRDJUPAD INFORMATION På följande webbsidor kan du läsa mer om arbetet för att säkra en miljömässigt hållbar utveckling i världen. Hållbar utveckling omfattar de tre perspektiven ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Hållbar utveckling mål

De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs under FN:s toppmöte för hållbar utveckling den 25-27 september 2015. Hållbar utveckling och planering i kommunen Päävalikko.
Jobbar som timvikarie inom barnomsorgen

Åland och de 17 globala målen för hållbar utveckling (SDG). Agenda 2030 antogs år 2015 av FN:s medlemsländer, ett handlingsprogram för hållbar utveckling  Vattenfalls strategi är i linje med FN:s mål för hållbar utveckling. Baserat på 2016 års väsentlighetsanalys, en analys av våra strategiska mål, interna dialoger  Agenda 2030 för hållbar utveckling. Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och  5 okt 2020 Är du nyfiken på FN:s globala mål för hållbar utveckling? Ta chansen att öka din kunskap genom en webbutbildning.

Växjö kommun har länge arbetet för hållbar utveckling. Agenda 2030-målen antogs av FN 2015 och i Växjö jobbar vi med ett lokalt hållbarhetsprogram sedan   Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de Globala målen för hållbar utveckling. Målen syftar till  Agenda 30 är med sina 17 mål och 169 delmål den mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling som FN:s medlemsländer någonsin har antagit. De Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. SLU:s utbildningar, forskning och miljöanalys skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.
It specialist salary

Hållbar utveckling mål

Målen för hållbar utveckling i Handelsbanken. Handelsbanken bidrar till att bygga en hållbar framtid. Våra utvalda mål. Åland och de 17 globala målen för hållbar utveckling (SDG). Agenda 2030 antogs år 2015 av FN:s medlemsländer, ett handlingsprogram för hållbar utveckling  Vattenfalls strategi är i linje med FN:s mål för hållbar utveckling.

Globala målen för hållbar utveckling I september 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda och globala mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Agenda 2030 är den mest ambitiösa planen för att […] Efter FN:s milleniemöte i september 2000 antogs milleniemålen, åtta konkreta mål som skulle uppfyllas till år 2015. Målen är formulerade efter principen om hållbar utveckling och handlade om att minska social utsatthet och samtidigt säkerställa en miljömässigt hållbar utveckling. [9] Hållbar utveckling är en global utmaning där alla länder måste samverka.
Jobbsafari skåne sjukgymnast
Globala mål i sikte: Om globala målen för hållbar utveckling

I begreppet hållbar utveckling integreras tre dimensioner av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. Begreppet hållbar utveckling definerades i Bruntlandkommissionens rapport "Vår gemensamma framtid" som publicerades 1987 på uppdrag av FN: "En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Agenda 2030, med 17 globala mål för hållbar utveckling, syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. globala mål för hållbar utveckling (för människor, planeten, välstånd, fred och partnerskap) som antogs av FN hösten 2015 och ska vara uppnådda 2030 (se sid 8–9). Tillsammans innehåller målen 169 olika delmål(3).

Tema: Globala målen Leda Scouting - Scouterna

Det är styrande för den kommunala organisationen och utgångspunkt för utveckling och planering i kommunen. Hållbarhetsprogrammet utgår från kommunens vision, de 17 mål för en hållbar utveckling som FN tagit fram, Sveriges miljökvalitetsmål och Sveriges folkhälsomål.

Programmet för hållbar utveckling innehåller dock inte detaljerade ställningstaganden till utförande, prioriteringar eller metoder. Se hela listan på ec.europa.eu Hållbar utveckling och det goda livet – för varje människa. Västra Götalandsregionen har tagit fram förslag till Mål för social hållbarhet 2030 som just nu bereds politiskt i vår organisation. Hållbar utveckling är ett av FN:s överordnade mål och även den Svenska regeringen har antagit detta som ett prioriterat mål för samhällsutvecklingen. Mål 9.4 om uppgradering av infrastruktur och anpassning av branscher för att göra dem hållbara, genom en ökad effektivitet i resursanvändningen och fokus på att minska koldioxidutsläpp per adderat värde, är särskilt relevant för Volvokoncernen eftersom vi här kan ge betydande bidrag till målen för hållbar utveckling.