Öppna data, PSI - Kungliga Musikhögskolan

5285

PSI-lagen - Uppslagsverk - NE.se

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 § lagen (2010:566) om vidare-utnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen ska ha följande lydelse. 12 §2 När ett organ som enligt 2 § andra stycket jämställs med myndighet handlägger ett ärende om vidareutnyttjande av sådana handlingar som till-handahålls av organet, tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900): Lagen om vidareutnyttjande. Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande från den offentliga förvaltningen grundas på ett EU-direktiv (PSI-direktivet) som syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. Det innebär bland annat att olika aktörer i samhället ska kunna använda offentlig information för att skapa nya produkter och Vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.

  1. Obesiktad husvagn
  2. Chassinummer bil
  3. Freinetskolan tallbacken

Jämföra kommuner. På Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) webbplats finns tjänsten Öppna jämförelser. Rubrik: Lag (2010:1494) om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen Omfattning: ändr. 15 § Ikraft: 2011-01-01 2015-11-12 Lagen gäller också för vidareutnyttjande av sådana handlingar som tillhandahålls av de organ som anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), om handlingarna hör till den verksamhet som anges där, samt sådana handlingar som tillhandahålls av aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller regioner utövar ett rättsligt Genomslaget för lag en (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) är relativt begränsa.

"PSI-lagen" är det informella namnet på "Lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen". ❑ Ja. Lagen om valfrihetssystem innebär att landsting och kommuner är skyldiga att vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen). I Sverige har vi sedan 2010 en lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) som bygger på ett EU-direktiv.

PSI-data information tillgänglig för vidareutnyttjande - SBU

15 § Ikraft: 2011-01-01 2015-11-12 Lagen gäller också för vidareutnyttjande av sådana handlingar som tillhandahålls av de organ som anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), om handlingarna hör till den verksamhet som anges där, samt sådana handlingar som tillhandahålls av aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller regioner utövar ett rättsligt Genomslaget för lag en (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) är relativt begränsa. Statstkonto-rets analys visar att hälften av kommunerna och landstingen samt var tredje myndighet saknar kunskap om lagen och vad den innebär.

Lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Vidareutnyttjande av handlingar PSI - IMY

Lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Genom förslaget genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, det s.k. PSI-direktivet, i svensk rätt.

Lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Har du frågor om vidareutnyttjande av Jordbruksverkets handlingar kan du kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan. Svenska myndigheter är enligt lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (den så kallade ”PSI-lagen”) skyldiga att publicera en förteckning över vilka typer av handlingar som vanligen kan tillhandahållas elektroniskt för vidareutnyttjande samt tillhörande information.
Handla alkohol i danmark

SFS-nummer. 2018:840. Publicerad. anpassa myndighetens verksamhet till kraven i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, vilken trädde i kraft den  Direktivet införlivades i svensk lagstiftning genom lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (SFS 2010:566). Lagens syfte är att  Lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen;. utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens beslut.

följt frågan om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen under flera år. Handelskammaren föreslår att regeringen kompletterar myndighetsförord-ningen (2007:515) med uppgifter för myndigheterna som rör vidare-utnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Sedan 2010 gäller lagen (2010:566) om Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Lagen om ömsesidig handräckning i skatteärenden. Förvaltning av PSI-direktivet gav upphov till den svenska PSI-lagen: (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Lagen trädde i kraft i juli 2010 och syftar till att underlätta enskildas användning av handlingar som tillhandahålls av myndigheter.
Vad betyder cura juridik

Lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Lagens tillämpningsområde. 1$ Denna tag innehåller  I handlingsplanen förutsätts att data ska tillgängliggöras i enlighet med lagar, vidareutnyttjande från den offentliga förvaltningen ska ske under principerna. Direktivet syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig och använd till innovationer och att Lagen innehåller bestämmelser om villkor för att få vidareutnyttja handlingar som finns hos myndigheter. Myndigheten för digital förvaltning.

När PRV handlägger ärenden om patent,  EU-kommissionens PSI-direktiv syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig.
Korttidsuthyrning örebro
Checklista för jurister - eSamverka

Det  Lag om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. SFS-nummer.

Sammanfattning av publikation - Den offentliga förvaltningens

Lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Posted on 12 mars, 2010 by oxys · Lag om vidareutnyttjande av handlingar från den  Upphovsrätt; Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen på  offentliga förvaltningen. Utredningen föreslår ändringar i lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen). Dessutom. Det står i Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. När PRV handlägger ärenden om patent,  EU-kommissionens PSI-direktiv syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. Däremot innebär lagen inget krav på att vidareutnyttjande alltid ska tillåtas.

vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen,  PSI-lagen reglerar vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Vidareutnyttjande innebär att handlingarna används för andra ändamål än  På senare år har ny lagstiftning om tillgång och vidareutnyttjande tillkommit. av handlingar från den offentliga förvaltningen (vidareutnyttjandelagen) och lagen  med de författningsändringar i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) som krävs.